ชื่อบริษัท : บริษัท เอสทีไอ พรีซิชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 32/3 หมู่ 7 ถ.พระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์ : www.sti-th.com
อีเมล์ : info@sti-th.com
โทร : (034) 812597-600
แฟกซ์ : (034)812949