บริษัท เอสทีไอ พรีซิชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508
 
  • ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 ในปี พ.ศ. 2544
  • ผ่านการรับรองระบบ ISO/TS 16949 ในปี พ.ศ. 2549
  • ผ่านการรับรองระบบ ISO 14001 ในปี พ.ศ. 2550
ซึ่งบริษัทฯ มีความชำนาญและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้
คุณภาพงานตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเครื่องจักรที่มีศักยภาพ
อีกทั้งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตจึงได้งานที่รวดเร็วตรงเวลาได้
มาตราฐานและมั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองทุกความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างเป็นเลิศ
With a history spanning since 1965and certified by
 
  • ISO 9001 since  Dec, 2001
  • ISO/TS 16949 since  Feb, 2006
  • ISO 14001 since  Feb, 2007
STI Precision Co., Ltd. Is a leader in the field of plastic injection molding. Through the use
of the latest technology and qualified engineers, the company is known for its high quality
products manufactured to customers exact requirements our experienced quality control
experts oversee the whole production process, thus ensuring such quality is maintained. Thus
the company can high manufacture quality products according to the customer’s individual needs.