ชื่อบริษัท :

บริษัท เอสทีไอ พรีซิชั่น จำกัด

ที่อยู่ :

32/3 หมู่ 7 ถ.พระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000 โทร.(034)812597-600 แฟกซ์(034)812949

เว็บไซต์ : www.sti-th.com
อีเมล์ : info@sti-th.com

ทุนจดทะเบียน :

30 ล้านบาท

จำนวนพื้นที่ :

25,600  ตารางเมตร

ผู้ดำเนินงาน :

คุณสุวิทย์     พันธิสุนทร               ประธาน
คุณอนุพงษ์  พันธิสุนทร               กรรมการผู้จัดการ 
คุณอดิเรก     พันธิสุนทร               รองกรรมการผู้จัดการ 
มร.ทาดาโยชิ  อิจิกาว่า                 กรรมการบริหาร 
มร.คิอิชิ คาทาโน่                          ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
คุณกอบกาญจน์ ธีระตระกูล           ผู้จัดการโรงงาน

ประกอบธุรกิจ :

ผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก 
- ผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่ใช้ความละเอียดสูง 
- ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ 
- ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์

Company :

STI PRECISION CO., LTD.

Address :

32/3 Moo 7, Rama 2 Rd, Pantainorasing, Muang, Samut-sakorn  74000
Tel :+66 34 812 597 to 600  Fax : +66 34 812949

Website :

www.sti-th.com

E-mail : info@sti-th.com

Authorized :

30 Million Baht

Factory Size :

25,600 Square Meters

Representative :

Mr. Suvit Pantisoontorn              CHAIRMAN
Mr. Anupong Pantisoontorn        PRESIDENT
Mr. Adireg Pantisoontorn            VICE PRESIDENT
Mr. Tadayoshi  Ichikawa             EXECUTIVE DIRECTOR
Mr. Kiichi  Katano           BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Miss. Kobkarn Dheeratragool     FACTORY MANAGER

Business :

Injection Molding Vender
- Kinds of Precision Plastic Injection Components
- Automotive Parts
- Electronic Appliance Component
- Cosmetic Packaging